Återanvända tegelpannor – Så räddar du ditt äldre tak

6 mars 2024

Äldre taktegel har en ofta en imponerande livslängd som kan sträcka sig över flera hundra år, tyvärr kasseras det alltför ofta i onödan. Att återanvända tegelpannor kan innebära relativt höga kostnader när det kommer till nedlagd arbetstid. Men i jämförelse är kostnaderna för material oftast mindre.

Rätt i tiden

Återanvändning av taktegel är smart av flera anledningar. Fördelar ur ett miljöperspektiv är uppenbar, inget miljöavtryck för tillverkningen av ditt nya takmaterial. Att fortsätta använda befintliga takpannor bidrar till att minska avfall, transporter och resursförbrukning för nytillverkning. Det är sällan själva teglet som orsakar behovet av en takomläggning. Istället är det vanligtvis förslitningskador på läkten, försämring av underlagspappen som blivit tunn och spröd, eller skador på underlagstäckningen.

Kulturhistoriska värden

Handslaget tegel är värd att värna och bevara. Med tanke på den arbetskrävande process som ligger bakom handslagning och vedeldad bränning, förtjänar det verkligen att behandlas med respekt och varsamhet. Det är dessutom ett materiellt kulturarv som ständigt minskar i antal. Handslaget tegel ger taket en vackert skiftande yta med intryck av historia, liv och patina som inte är möjlig att återskapa med ett nytt modernt tegeltak.

Värdesätt ditt äldre tak

För en takentreprenör kan det vara en ekonomisk fördel att köpa nytt taktegel eftersom ett påslag på omkring 10–15 % ofta tas ut vid försäljning av material till kund. Det kan också vara svårare att få ett fast pris på återläggning om takläggaren saknar erfarenhet kring tidsåtgång för de moment runt nedmontering som skiljer sig från nyläggning.

Vi kan återläggning av äldre tegeltak, kontakta oss för kostnadsfri offert.

 

äldre taktegel