Renovera tegeltak

Ett klassiskt svenskt tak sedan 1100talet

takläggare tegeltak

Takläggare tegeltak

Tegeltak är det klassiska svenska takvalet och har funnits i Sverige sedan 1100-talet. Det är fortfarande det vanligaste takmaterialet i Sverige. Tegelpannor är framför allt ett bra val till äldre hus, kulturbyggnader där det ursprungliga intrycket är viktigt. Taktegel är gjort av rena naturprodukter, bränd lera och precis som betongpannor, bara blir vackrare med åren. Taktegel har dessutom en väldigt lång livslängd.

En annan fördel med tegeltak är att det oftast är lätt att lägga tack vare den låga vikten. Det kan också vara en fördel med låg vikt då takstolarna avlastas jämfört med t.ex betongtegelpannor.

Tegelpannor -ett hållbart tak

Vi brukar estimera att ett nytt tegeltak har en livslängd på minst 70-80 år, vilket gör ett tegeltak till en vettig och hållbar investering som definitivt kommer att ge ditt hus ett vackert utseende i många år framöver. Pannorna kan vara av klassiskt snitt ,vilka är anpassade efter vårt nordiska klimat med minusgrader, frost och snabba väderväxlingar. Det finns även som en modernare variant med en stark glaserad yta, vilket är en fördel då mossa och annat får svårt att fästa. Oavsett vilken typ av tegelpannor du slutligen väljer så är det många uppsidor.

Återanvänd ditt äldre tak

Det är inte ovanligt att stora delar av tegeltaket kan återanvändas vid en takomläggning. Det är med andra ord onödigt att ta ner mer tegel från taket än det som är dåligt. Vi på Takläggaren Norrtälje gör alltid en noggrann besiktning av ert tak inför en takomläggning. Allt för att minimera kostnaderna för dig som kund.

För och nackdelar med tegel och betongpannor

 

Tegelpannor

Fördelar

 • Tegelpannor åldras med värdighet -utvecklar fin patina
 • Väger mindre än betongpannor
 • Vackert levande material med olika nyanser
 • Lång livslängd, få takmaterial slår tegelpannor i hållbarhet
 • Begagnade tegelpannor kan återanvändas eller säljas vid byte av tak

 

Nackdelar

 • Begränsat antal kulörer att välja mellan
 • Teglet är tunnare och knäcks lättare om man är oförsiktig
 • Förutsätter att förarbetet är noggrant gjort.
 • Enkupiga tegelpannor är svårare att lägga än mer moderna pannor
 • Tegelpannor är dyrare än betongpannor
 • Taklutningen måste vara minst 22 grader, vid lägre lutning finns risk för att vattnen hittar in.

 

Betongpannor

Fördelar

 • Betongpannor kostar mindre än tegelpannor
 • Går snabbare att lägga
 • Fabrikstillverkade betongpannor är jämnare i storlek
 • Finns ett stort urval av kulörer att välja mellan
 • Betongpannor är starkare, håller bättre när man går på dom
 • Mer flexibelt läktavstånd, vilket underlättar vid takläggning
 • Går snabbare och är enklare att lägga än tegelpannor

Nackdelar

 • Betongpannor är relativt tunga och därför mer besvärligt att hantera
 • Alger, mossa och annat har lättare att få fäste
 • Betongpannorna är inte lika vackert
 • Icke ytbehandlade pannor är känsligare än tegel
 • Är tyngre än tegelpannor

Våra takläggare har behörighet för alla takpannor, så är det inte särskilt stor skillnad mellan att lägga tak med tegel eller betongpannor. Betongpannor går dock något snabbare att lägga då den är större till ytan och sätts ihop med intilliggande betongpanna genom falsar.

Går ni i tankarna på att anlita en takläggare för ett nytt tegeltak i Norrtälje, hör av er till oss.

 

För våra takläggare så är det inte särskilt stor skillnad mellan att lägga tak med tegel eller betongpannor. Betongpannor går dock något snabbare att lägga då den är större till ytan och sätts ihop med intilliggande betongpanna genom falsar. Går ni i tankarna på att anlita en takläggare för ett nytt tegeltak i Norrtälje, hör av er till oss.