När behöver man skotta taket?

25 november 2022

Snön ligger på många håll redan tjock på hustaken, och vintern har bara börjat.

För fastighetsägare gäller det att se upp när det samlas mycket snö på taket. Jämförelse: en meter snö på ett hus motsvarar vikten av 12 bilar.

– Hör du knorrande och smällar från konstruktion, eller märker att fönster, dörrar är svårare att få upp så är det är läge att agera. Man brukar räkna med att ett vanligt villatak, oavsett om det är på ett nytt hus eller gammalt, klarar minst 150 kg snö per kvadratmeter, vilket motsvarar en halv meter med äldre snö, eller 4 decimeter blötsnö. För tak som ska tåla 350 kg per kvadratmeter, blir motsvarande mått 1,2 meter gammal snö och 9 decimeter blötsnö.

De flesta villa- och fritidshusförsäkringar täcker skador som uppkommer av snö på bostadens tak, under förutsättning att takets konstruktion uppfyller den lokala byggnormen. Om du vill veta hur ditt tak är konstruerat kan du kontrollera via Boverket. Bra att veta att den mängd snö ett tak ska tåla varierar ifrån norr till söder.

Viktigt att veta

Däremot täcker inte vanliga villaförsäkringar snöskador på garage, altaner, uthus och m.m. Försäkringen kan också i vissa fall innehålla aktsamhetskrav på att taken ska skottas, om det är motiverat. Om man inte gjort det kan det hända att ersättningen blir nedsatt.

skotta tak