När ska man byta tak?

25 april 2024

Här är åtta tecken på att det kan vara dags att lägga om taket på ditt hus:

  • Ålder: Om taket är äldre än 20-25 år, kan det vara dags att överväga en omläggning.
  • Läckage: Om du upptäcker vattenfläckar på taket eller vattenintrång i huset kan det indikera att taket behöver åtgärdas.
  • Slitage: Om takets shingel eller plattor ser slitna, buckliga eller spruckna ut kan det vara ett tecken på att taket behöver repareras eller bytas ut.
  • Löst takmaterial: Om takplattor eller shingel lossnar eller blåser av vid kraftig vind, behöver taket sannolikt åtgärdas.
  • Mörka fläckar: Om du ser mörka fläckar eller påväxt av mossa eller alger på taket kan det tyda på fuktproblem och behov av underhåll.
  • Sämre isolering: Om dina energikostnader har stigit kan det vara på grund av dålig isolering på taket.
  • Synliga skador: Om taket ser buckligt eller ojämnt ut kan det vara tecken på strukturella problem som kräver åtgärd.
  • Skador efter oväder: Efter kraftiga stormar med starka vindar kan taket ha skadats och behöva inspektion.

 

Om du noterar några av dessa tecken är det viktigt att kontakta en professionell takläggare för en besiktning och bedömning. Vi kan ge dig ett utlåtande om huruvida taket behöver repareras eller bytas ut för att säkerställa att huset är skyddat mot väder och vind.

När ska man byta tak