Herräng

Äldre fastighet som fick ett nytt tegeltak. Plåtarbeten runt skorsten.

  • Takomläggning
  • Taksäkerhet
  • nya Rännor
takläggare tegeltak