ROT -Avdrag takläggning

Få ned kostnaden för arbetet

ROT-avdrag tak
spara upp till 50 000kr

Passa på att nyttja ROT-Avdraget

ROT-avdraget kan användas av privatpersoner och ger rätt till  avdrag upp till 50.000 kr per person och år. Skatteavdraget omfattar Takrenovering, takläggning, ombyggnad och tillbyggnad av småhus.

Det finns ett antal villkor som måste uppfyllas för att ROT-avdraget ska bli aktuellt. Dessa villkor berör både takläggaren som ska utföra tjänsten samt kunden.

Takläggaren måste ha ett F-skattebevis. Utföraren får inte vara alltför nära släkt, exempelvis fru, barnbarn, barnbarnets make/maka t.ex.
Du som ska använda dig av ROT-avdraget måste vara 18 år gammal. Dessutom ska du ha betalat in tillräckligt mycket skatt för att kunna få ett avdrag överhuvudtaget. Fastigheten där tjänsten ska utföras måste vara din.
Du måste vara skriven i Sverige och betala svensk skatt.