Tilläggsisolera ditt tak- minska uppvärmningskostnaden.

13 januari 2023

Att tilläggsisolera taket på en fastighet är det billigaste och mest effektiva sättet att minska uppvärmningkostnaden. Tilläggsisolering av taket fungerar på samma sätt som en termos, behåller värmen i huset på vintern samt ger ett svalare inomhusklimat under sommaren. Förutsättningarna för minskade uppvärmningskostnader är stor, speciellt för äldre hus.

Hur mycket kan man spara på att tilläggsisolera taket?

För de allra flesta hus är tilläggsisolering av tak en effektiv åtgärd. Om du upptäcker att du har stora, snöfria fläckar på taket så kan det vara ett tecken på att värmen läcker ut. Som exempel kan uppvärmningskostnaden i ett enplanshus som har 100 m2 takyta minska med mellan 1 000–3 000 kWh per år om isoleringen förbättras. Hur stor besparingen blir beror på var huset ligger i landet och vilken typ av uppvärmning som används. Sammanfattat kan man säga att uppvärmningskostnaderna kan sänkas med upp till 25 procent.

isolera tak