Tvätta rent eternittak – det här ska du tänka på.

22 mars 2023

eternittak

Äldre eternittakpannor innehåller många gånger asbest som är hälsofarligt. Därför så måste du gå lite mer försiktigt fram vid en taktvätt än vad du annars skulle behöva göra. Om taket är tillverkat av asbestcement, vilket var vanligt före 1980, så bör du vara medveten om asbestrisken. Asbest är farligt om det blir frigjort i luften och inandas. Om taket har skador eller om du planerar att göra en takrenovering, bör du överväga att anlita en professionell takläggare som är kunnig inom asbestsanering.

Viktigt

innan du sätter igång med att borsta eller använda kemikalier så bör taket våtläggas. Detta för att minimera risken för att det ska damma. Gå sedan varsamt fram och försök få bort all organisk påväxt som mossa och lav.

Ge taket nytt liv med färg

Tycker du att ditt eternittak börjar se lite trist och slitet ut? Det går att lösa med lite ny färg. Det finns idag speciell färg framtagen för att måla med på eternit, och också i många olika kulörer. Be om hjälp i färgfackhandeln eller byggvaruhandeln för att få rätt färg för just ditt tak.

Sköra tak

Beroende på takets skick och ålder så kan pannorna vara sköra och kanske inte tål belastningen av att du går på det. Var därför försiktig när du är uppe på taket och kom ihåg att använda rekommenderad skyddsutrustning, både med tanke på säkerhet och hälsoaspekten.

Rådfråga våra experter

Om du är osäker på hur du ska hantera ett äldre eternittak eller om taket innehåller asbest, är det klokt att rådfråga en expert inom byggnadsvård eller anlita en professionell takläggare för en noggrann bedömning och rådgivning. Vi har lång erfarenhet av eternittak och kan hjälpa er med att bedöma takets kondition samt ge förslag på åtgärder.

eternittak